CTY TNHH KHIÊM THANH
(Khiem Thanh Company Limited - KHIEMTHANH CO. LTD)

Ấp Long Hoà, Xă Long Ḥa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
Tel: (+84.76) 3 820 585 - 3 820 666
Fax: (+84.76) 3 820 630
Email: khiemthanh@hcm.vnn.vn
Website: www.khiemthanh.com