09/07/2008

Căn cứ điều lệ Hiệp hội và quyết định của HĐQT điều kiện để trở thành Hội viên chính thực và Hội viên liên kết của HHLTVN như sau: