Bản Tin 1163 (Ngày 25/05/2018 Đến Ngày 31/05/2018)

02/05/2018

Bulog mua từ Pakistan. Indonesia hiện diện đáng kể trên thị trường với mua khoảng 500.000 tấn gạo. Không xác nhận chi tiết nhưng giá đề xuất khoảng $470-490/tấn, tùy loại gạo và xuất xứ.

15/06/2018

Tin lớn tuần này là từ Malaysia, khi tân chính phủ đang tạo thay đổi và một trong những thay đổi đó là hủy bỏ độc quyền nhập khẩu gạo của Bernas.

Bản Tin 1158 (Ngày 20/04/2018 Đến Ngày 26/04/2018)

Bản Tin 1165 (Ngày 08/06/2018 đến ngày 14/06/2018)

Bản Tin 1160 (Ngày 04/05/2018 Đến Ngày 10/05/2018)

23/04/2018

Truyền thông Philippines thông báo kế hoạch về thỏa thuận G2G, mua 250.000 tấn WR 25%. Ngân sách dự trù 9,12 tỷ peso, với giá ước tính $461/tấn, và đây là giá CFR DDU trước đây.

11/06/2018

MAV 2018 có số lượng 805.200 tấn, chia thành 293.100 tấn/lô cho Thái Lan và Việt Nam, 50.000 tấn cho mỗi nước Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc, 15.000 tấn cho Úc, 4.000 tấn cho Ecuador và 50.000 tấn nhập khẩu Omnibus mà có thể chọn bất kỳ nguồn cung nào.

Bản Tin 1161 (Ngày 11/05/2018 Đến Ngày 17/05/2018)

Bản Tin 1157 (Ngày 13/04/2018 Đến Ngày 19/04/2018)

Bản Tin 1164 (Ngày 01/06/2018 Đến Ngày 07/06/2018)

07/05/2018

Tuần này thị trường là về đấu thầu Philippines, làm cho giá tăng sau hai tuần qua với mua của Indonesia, thêm vào bán ra 150.000 tấn của Ấn Độ, làm cho đặt hàng của Bulog ước tính 1,8 triệu tấn.

16/04/2018

Bangladesh có tin dự kiến nhập khẩu 1,1 triệu tấn. Trong khi con số này thấp hơn 1,8 triệu tấn trong năm 2017, điều này thêm vào làn sóng mua thời gian tới và sẽ tác động thị trường gạo đồ và gạo trắng, với Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam và Miến Điện được cho là những nước cung cấp.

01/06/2018

Thị trường Thái Lan tăng giá nhiều hơn do tin về thắng thầu Philippines, cho thấy tâm lý tích cực và giá tăng. Thái Lan trong tâm trạng tốt với bán bán ra gần đây sang Indonesia, Malaysia, cũng như hai đấu thầu từ Philippines,...

Bản Tin 1159 (Ngày 27/04/2018 Đến Ngày 03/05/2018)

Bản Tin 1156 (Ngày 06/04/2018 Đến Ngày 12/04/2018)