Bản Tin 1107 (Ngày 14/04/2017 Đến Ngày 20/04/2017)

Bản Tin 1101 (Ngày 03/03/2017 Đến Ngày 09/03/2017)

Bản Tin 1095 (Ngày 06/01/2017 Đến Ngày 12/01/2017)

Bản Tin 1106 (Ngày 07/04/2017 Đến Ngày 13/04/2017)

Bản Tin 1100 (Ngày 24/02/2017 Đến Ngày 02/03/2017)

Bản Tin 1094 (Ngày 30/12/2016 Đến Ngày 05/01/2017)

Bản Tin 1105 (Ngày 31/03/2017 Đến Ngày 06/04/2017)

Bản Tin 1099 (Ngày 17/02/2017 đến ngày 23/02/2017)

Bản Tin 1093 (Ngày 23/12/2016 Đến Ngày 29/12/2016)

Bản Tin 1104 (Ngày 24/03/2017 Đến Ngày 30/03/2017)

Bản Tin 1098 (Ngày 10/02/2017 Đến Ngày 16/02/2017)

Bản Tin 1092 (Ngày 16/12/2016 Đến Ngày 22/12/2016)

Bản Tin 1103 (Ngày 17/03/2017 Đến Ngày 23/03/2017)

Bản Tin 1097 (Ngày 03/02/2017 Đến Ngày 09/02/2017)

Tổng kết giá xuất khẩu thế giới ở các nước như : Thái Lan , Pakistan , Ấn Độ , Mỹ , Uruguay từ 1 năm đến 5 năm trước

Bản Tin 1102 (Ngày 10/03/2017 Đến Ngày 16/03/2017)

Bản Tin 1096 (Ngày 13/01/2017 Đến Ngày 19/01/2017)

Tổng kết giá gạo trong tuần ở các nước như : Mỹ , Thái Lan , Pakistan , Ấn Độ