• Tham gia đoàn XTTM của Bộ Nông nghiệp & PTNT tại Manila, Philippines (ngày 20 – 23.03.2019)

  • Gian hàng VFA tại Hội nghị gạo thế giới lần thứ 10 - Hà Nội (ngày 10 – 12.10.2018)

  • Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham quan gian hàng VFA tại Hội nghị gạo thế giới lần 10 - Hà Nội (ngày 10 – 12.10.2018)

  • Tiếp đoàn DN NK gạo TQ sang giao thương và tham gia các hoạt động XTTM tại Vp. VFA (ngày 06.05.2019)

  • Hoạt động giao thương giữa các DN VN và TQ tại VP.VFA (ngày 06.05.2019)