(Kèm theo Quyết định Số: 2523/QĐ-BCT)

STT

DOANH NGHIỆP

KIM NGẠCH
(USD)

ĐƠN VỊ XÉT CHỌN

Gạo (24 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Tân Thạnh An

198,892,000

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

2

Công ty CP Tân Đồng Tiến

139,424,048

Sở Công Thương tỉnh Long An

3

Công ty CP Tập đoàn Intimex

128,947,592

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

4

Công ty CP XNK Kiên Giang

112,942,779

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

5

Công ty Lương thực Tiền Giang

77,651,648

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

6

Công ty CP Thương mại Đầu tư Tín Thương

71,917,516

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

7

Công ty TNHH Việt Hưng

55,784,703

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

8

Công ty CP Hiệp Lợi

49,835,880

Sở Công Thương TP.Cần Thơ

9

Công ty CP GENTRACO

44,492,204

Sở Công Thương TP.Cần Thơ

10

Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung An

39,033,000

Sở Công Thương TP.Cần Thơ

11

Công ty CP XNK An Giang

36,742,777

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

12

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Minh

18,996,471

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

13

Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương

18,984,124

Sở Công Thương tỉnh An Giang

14

Công ty CP Lương thực Bình Định

17,501,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

15

Công ty CP Đầu tư Vinh Phát

17,341,161

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

16

Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung Thạnh

13,514,218

Sở Công Thương TP.Cần Thơ

17

Công ty CP XNK & Hợp tác Đầu tư VILEXIM

11,577,152

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

18

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

11,020,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

19

Công ty TNHH Đa Năng

10,589,931

Sở Công Thương tỉnh Long An

20

Công ty CP XNK Thịnh Phú An Giang

10,430,075

Sở Công Thương tỉnh An Giang

21

Công ty TNHH Lương thực - Thực phẩm Long An

10,291,437

Sở Công Thương tỉnh Long An

22

Công ty CP GaVi

9,781,806

Sở Công Thương tỉnh An Giang

23

Công ty CP Chế biến và Kinh doanh Lương thực Việt Thành

9,746,161

Sở Công Thương TP.Cần Thơ

24

Công ty Lương thực Đồng Tháp

6,998,893

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp