• Tiếp đoàn DN NK gạo TQ sang giao thương và tham gia các hoạt động XTTM tại Vp. VFA (ngày 06.05.2019)

  • Hội nghị gạo Thái Lan 2019 tại BangKok (ngày 27 – 29.05.2019)

  • Hội nghị gạo Thái Lan 2019 tại BangKok (ngày 27 – 29.05.2019)

  • VFA dự và chúc mừng Hiệp hội các nhà NK gạo Hong Kong kỷ niệm 100 năm thành lập (ngày 20.06.2019)

  • Hiệp hội các nhà NK gạo Hong Kong tặng quà lưu niệm VFA tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập (ngày 20.06.2019)