BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Ngọc Nam

Tổng Giám Đốc, Cty TNHH MTV-Tổng Cty LT Miền Nam

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Thị Thanh Tâm

Tổng Giám đốc, Tổng Cty LT Miền Bắc

(KIÊM TỔNG THƯ KÝ)

Ông Nguyễn Trung Kiên

Tổng Giám đốc, Cty Cổ phần Gentraco 

Ông Đỗ Hà Nam

Tổng Giám đốc, Cty CP Tập đoàn Intimex

Ông Phạm Văn Hoàng

Tổng Giám đốc, Cty CP TM Kiên Giang

Ông Trần Ngọc Trung

Tổng Giám đốc, Cty CP Đầu tư Vinh Phát

 

ỦY VIÊN

Dương Thị Thanh Nguyệt

Tổng Giám đốc, Cty CP XNK Kiên Giang

Ông Lê Ngọc Liêm

Chủ tịch HĐTV, Cty TNHH LTTP Long An

Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Giám đốc, Cty CP Hiệp lợi

Ông Trần Hoàng An

Tổng Giám đốc, Cty CP XNK An Giang

Ông Nguyễn Văn Đôn

Giám đốc, Cty TNHH Việt Hưng

Đỗ Thị Thanh Hà

Giám đốc, Cty TNHH Tân Thạnh An

Ông Lê Trường Sơn

Tổng Giám đốc, Cty CP Xây lắp cơ khí & LTTP

 

Ông Nguyễn Thanh Xuân

Tổng Giám đốc, Cty CP XNK NSTP An Giang

Trần Thanh Nga

Giám đốc, Cty TNHH TM & DV Thành Tín

Ông Phan Hùng Minh

Giám đốc, Cty TNHH ĐT-SX-TM-DV Phan Minh

Ông Phạm Văn Nam

Tổng Giám đốc, Cty CP LT Bình Định

Ông Lâm Thành Kiệt

Tổng Giám đốc, Cty CP Nông sản Vinacam

Lê Minh Trang

Tổng Giám đốc, Tổng Cty Thương mại Sài Gòn-TNHH MTV

Huỳnh Nhã Mai

Giám đốc, Cty TNHH MTV KD và XX Lúa gạo Cẩm Nguyên

 

Ông Trần Hoàng Anh Tuấn

CT HĐQT, Cty CP TM Đầu tư Tín Thương

Ông Hồ Văn Tấn

CT HĐTV, Cty TNHH LT Tấn Vương

Ông Nguyễn Thành Trung

Tổng Giám đốc, Cty CP XNK & HTĐT Vilexim

Ông Nguyễn Đức Cường

Giám đốc, Cty TNHH CB NSTP XK Tường Lân

Lý Thanh

Giám đốc, Cty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Khiêm Thanh

Ông Phạm Thái Bình

Tổng Giám đốc, Cty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Ông La Văn Tốt

Chủ tịch HĐQT, Cty CP Quốc tế Gia

 

BAN KIỂM TRA 

TRƯỞNG BAN

Ông Lê Việt Hải

Chủ tịch HĐQT, Cty Cổ phần Mê kông

 

PHÓ BAN

Tạ Thu Thủy

Giám đốc, Cty TNHH XNK Phương Thanh

 

ỦY VIÊN

Ông Trần Hữu Hạnh

Giám đốc, Cty CP XNK LTTP Hà Nội

Ông Lâm Anh Tuấn

Giám đốc, Cty TNHH LT Thịnh Phát

Ông Trần Anh Vũ

Tổng Giám đốc, Cty CP LT Tp. Hồ Chí Minh