10/05/2018

Ngày 26/04/2018, Tập đoàn Kinh doanh Lương thực và Nông Ngư nghiệp Hàn Quốc (aT), đại diện chính phủ Hàn Quốc thông báo mở thầu như sau:

Số Mời Thầu

Tên Hàng

Tiêu Chuẩn

Số Lượng (Tấn)

Hạn Chót Giao Tới Cảng Đến

Cảng Đến

AT1821-BRI-18(189)

Gạo lứt hạt ngắn

U.S. No.3

20.000

30/06/2018

Incheon

AT1822-BRI-18(190)

Gạo lứt hạt ngắn

U.S. No.3

20.000

30/06/2018

Gunsan

AT1823-BRI-18(191)

Gạo lứt hạt ngắn

U.S. No.3

20.000

30/06/2018

Ulsan

AT1824-BRI-18(192)

Gạo lứt hạt ngắn

U.S. No.3

10.000

30/06/2018

Masan

AT1825-BRI-18(193)

Gạo lứt hạt ngắn

U.S. No.1

2.800

01-31/01/2019

Busan

 

Các gói thầu trên được mở thầu tự do cho các nước tham dự từ năm 2015 đến nay gọi là thầu TRQ.

Ngày 10/05/2018, kết quả đấu thầu như sau:

Số Mời Thầu

Tên Hàng

Số Lượng (Tấn)

Trúng Thầu

Giá Trúng Thầu (USD/tấn)

Ghi Chú

AT1821-BRI-18(189)

Gạo lứt hạt ngắn

20.000

Tân Long

668

Việt Nam

AT1822-BRI-18(190)

Gạo lứt hạt ngắn

20.000

Tân Long

638

Việt Nam

AT1823-BRI-18(191)

Gạo lứt hạt ngắn

20.000

Cosco

706

Trung Quốc

AT1824-BRI-18(192)

Gạo lứt hạt ngắn

10.000

Tân Long

608

Việt Nam

AT1825-BRI-18(193)

Gạo trắng hạt dài

2.800

-

-

 

 

Các giá trên là CIP (cảng chỉ định tại Hàn Quốc) đối với gạo lứt hạt ngắn và CIF Busan đối với gạo trắng hạt dài. Các chi phí để xuất khẩu gạo theo quy định của Hàn Quốc rất cao nên giá CIP và CIF chênh lệch rất lớn so với giá FOB.

Tân Long trúng thầu 3 gói thầu, tổng cộng 50.000 tấn với giá lần lượt là 608/638/668 USD/tấn. Còn lại 20.000 tấn do Cosco Trung Quốc trúng thầu với giá 706 USD/tấn.