Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
09/05 16/05 09/05 16/05 09/05 16/05 09/05 16/05 09/05 16/05 09/05 16/05 09/05 16/05
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,950   5,050   5,200   5,200       5,400   5,300       5,500   5,500
Lúa thường   4,600   4,600   4,750   4,850   4,700   4,550       4,650   4,550   4,775   4,600   4,700   4,700
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,850   5,950   6,100   6,100       5,600   5,450       6,800   6,800
Lúa thường   5,900   4,800   5,650   5,750   5,500   5,700       4,800   4,700       5,800   5,700
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,050   7,150   7,250   7,625   7,625       7,850   7,850   6,875   6,775   8,300   8,200
Lứt loại 2   6,700   6,700   6,950   7,050   6,935   6,810   6,900   6,900   6,850   6,800       6,900   6,800
Xát trắng loại 1        8,050   8,250           9,400   9,350   7,950   7,900   9,800   9,700
Xát trắng loại 2        7,850   8,050           8,000   7,850       7,900   7,800
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,750   6,750   7,250   7,350   6,675   6,550   6,650   6,650   6,525   6,450   6,525   6,525   6,700   6,600
Tấm 2/3   5,850   5,850   6,750   6,750   6,450   6,350       6,150   6,100        
Tấm 3/4       6,250   6,250   6,150   6,150   6,000   6,000             5,950
Cám xát   4,850   4,850   5,650   5,550   5,350   5,350   5,550   5,550   5,425   5,300       5,400   5,400
Cám lau       5,550   5,450   5,350   5,350           5,350   5,350   5,400   5,400
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,650   7,650   8,150   8,250   8,150   8,000   8,150   8,150   8,100   8,000   8,100   8,050   8,100   8,000
10%   7,600   7,600   8,050   8,150           8,000   7,900       7,950   7,875
15%   7,450   7,450   7,950   8,050   7,950   7,800   7,900   7,900   7,900   7,800   7,900   7,850   7,800   7,750
20%       7,850   7,950           7,700   7,600       7,700   7,650
25%   7,350   7,350   7,750   7,850   7,850   7,700   7,600   7,600   7,500   7,400   7,700   7,680   7,600   7,550