Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
16/05 23/05 16/05 23/05 16/05 23/05 16/05 23/05 16/05 23/05 16/05 23/05 16/05 23/05
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5,050   5,050   5,200         5,300   4,850       5,500   5,500
Lúa thường   4,600   4,600   4,850   4,850   4,550         4,550   4,350   4,600   4,600   4,700   4,250
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,950   5,950   6,100         5,450   5,000       6,800   6,500
Lúa thường   4,800   4,800   5,750   5,750   5,700         4,700   4,500       5,700   5,300
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,050   7,050   7,250   7,250   7,625         7,850   7,650   6,775   6,625   8,200   8,200
Lứt loại 2   6,700   6,700   7,050   7,050   6,810     6,900   6,600   6,800   6,475       6,800   6,550
Xát trắng loại 1        8,250   8,250           9,350   6,050   7,900   7,600   9,700   9,700
Xát trắng loại 2        8,050   8,050           7,850   7,450       7,800   7,500
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,750   6,750   7,350   7,350   6,550   6,350   6,650   6,600   6,450   6,500   6,525   6,500   6,600   6,300
Tấm 2/3   5,850   5,850   6,750   6,750   6,350         6,100   6,000         6,100
Tấm 3/4       6,250   6,250   6,150   6,050   6,000   6,000           5,950   5,950
Cám xát   4,850   4,850   5,550   5,450   5,350   5,350   5,550   5,250   5,300   5,150       5,400   5,350
Cám lau       5,450   5,350   5,350   5,350           5,350   5,050   5,400   5,350
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,650   7,650   8,250   8,250   8,000   7,650   8,150   7,850   8,000   7,800   8,050   7,750   8,000   7,800
10%   7,600   7,600   8,150   8,150           7,900   7,700       7,875   7,650
15%   7,450   7,450   8,050   8,050   7,800   7,450   7,900   7,650   7,800   7,600   7,850   7,550   7,750   7,500
20%       7,950   7,950           7,600   7,450       7,650  
25%   7,350   7,350   7,850   7,850   7,700   7,300   7,600   7,400   7,400   7,350   7,680   7,350   7,550