Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
15/08 22/08 15/08 22/08 15/08 22/08 15/08 22/08 15/08 22/08 15/08 22/08 15/08 22/08
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,250   4,250   5,025   5,075       5,100   5,100         5,700     5,500
Lúa thường     4,450   4,450   5,150   5,150   4,200   4,100       4,175   4,175   4,250   4,150     4,100     4,000
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,150   5,150   6,025   5,950       5,250   5,250         6,700     6,500
Lúa thường     4,600   4,600   5,950   5,950   4,975   4,850       4,350   4,350         5,400     5,100
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,150   7,150   7,650   7,650   6,925   7,150       7,950   7,950         8,500     8,700
Lứt loại 2     6,450   6,450   6,350   6,350   6,225   6,200   6,275   6,200   6,325   6,325   6,250   6,150     6,400     6,200
Xát trắng loại 1                    9,050   9,050       10,300   10,300
Xát trắng loại 2        7,150   7,150           7,175   7,175   7,150   7,050     7,250     7,050
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,550   6,550   6,650   6,650   6,050   6,050   5,750   5,750   5,950   5,950   5,950   6,050     5,850     6,100
Tấm 2/3     5,450   5,450   6,250   6,250   5,850   5,850       5,350   5,350         5,700     5,800
Tấm 3/4       5,550   5,550   5,575   5,525   5,450   5,450             5,500     5,500
Cám xát     5,525   5,350   5,450   5,750   5,625   5,625   5,450   5,450   5,550   5,550         5,400     5,700
Cám lau       5,350   5,650   5,625   5,625           5,450   5,650     5,400     5,700
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     7,450   7,350   7,450   7,450   7,300   7,400   7,500   7,350   7,600   7,600   7,300   7,200     7,400     7,250
10%     7,350   7,250   7,350   7,350           7,550   7,550         7,300     7,150
15%     7,150   7,150   7,250   7,250   7,050   7,200   7,200   7,100   7,500   7,500   7,150   7,050     7,200     7,050
20%       7,150   7,150           7,350   7,350        
25%     7,050   7,050   7,050   7,050   6,850   7,000   7,000   6,850   7,150   7,150   7,000   6,900