Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
29/08 05/09 29/08 05/09 29/08 05/09 29/08 05/09 29/08 05/09 29/08 05/09 29/08 05/09
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,250   4,250   5,075   5,050       5,175   5,175         5,600     5,600
Lúa thường   4,200     4,200   5,150   5,150   4,100   4,100       4,050   3,950   4,150   4,150     4,100     4,100
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,150   5,150   5,950   5,950       5,350   5,325         6,600     6,600
Lúa thường   4,200     4,200   5,950   5,950   4,850   4,850       4,200   4,100         5,200     5,200
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,250     7,250   7,650   7,650   7,150   7,150       7,800   7,650         8,750     8,750
Lứt loại 2   6,250     6,250   6,350   6,350   6,175   6,175   6,150   6,250   6,125   6,150   6,150   6,250     6,300     6,300
Xát trắng loại 1                    8,950   8,950       10,400   10,400
Xát trắng loại 2        7,150   7,150           7,025   6,950   7,050   7,050     7,100     7,100
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   7,650     7,650   6,650   6,250   5,950   5,950   5,750   5,650   5,975   5,950   6,050   6,050     6,100     6,100
Tấm 2/3   5,450     5,450   6,250   5,950   5,750   5,750       5,550   5,350         5,800     5,800
Tấm 3/4       5,850   5,750   5,525   5,525   5,450   5,350             5,500     5,500
Cám xát   5,750     5,750   5,750   5,700   5,550   5,650   5,450   5,450   5,550   5,650         5,700     5,700
Cám lau       5,650   5,600   5,550   5,650           5,650   5,650     5,700     5,700
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,850     7,850   7,450   7,250   7,350   7,250   7,300   7,300   7,300   7,500   7,200   7,200     7,250     7,250
10%   7,750     7,750   7,350   7,150           7,250   7,400         7,150     7,150
15%   7,650     7,650   7,250   7,050   7,050   7,000   7,100   7,000   7,150   7,380   7,050   7,050     7,050     7,050
20%       7,150             7,100   7,200        
25%   7,550     7,550   7,050   6,850   6,750   6,700   6,750   6,750   7,050   7,030   6,900   6,900