Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
12/09 19/09 12/09 19/09 12/09 19/09 12/09 19/09 12/09 19/09 12/09 19/09 12/09 19/09
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,250   4,150   4,625   4,575       5,150   4,950         5,500   5,400
Lúa thường   4,100   4,000   5,150   4,950   3,950   3,975       4,050   4,150   4,200   4,200     4,000   3,850
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,150   5,050   5,725   5,675       5,300   5,100         6,400   6,400
Lúa thường   4,300   4,200   5,950   5,750   4,650   4,675       4,200   4,300         5,100   5,000
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,050   6,850   7,650   7,350   6,850   6,750       7,650   7,200         8,400   8,300
Lứt loại 2   6,150   6,050   6,250   6,150   6,050   6,125   6,250   6,250   6,150   6,075   6,200   6,100     6,150   6,050
Xát trắng loại 1                    8,750   8,250       10,100   9,950
Xát trắng loại 2        7,150   7,050           6,850   6,675   7,050   6,750     6,750   6,650
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,450   6,350   6,250   6,150   6,050   5,950   5,650   5,600   5,950   5,950   6,050   6,050     6,050   6,050
Tấm 2/3   5,450   5,350   5,950   5,850   5,850   5,850       5,350   5,350         5,700   5,700
Tấm 3/4       5,750   5,550   5,525   5,525   5,350   5,350             5,400   5,400
Cám xát   5,450   5,450   5,550   5,450   5,450   5,450   5,450   5,450   5,550   5,450         5,600   5,400
Cám lau       5,450   5,350   5,450   5,450           5,550   5,450     5,600   5,400
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,150   7,050   7,250   7,250   7,100   7,150   7,300   7,100   7,300   7,150   7,200   6,900     7,050   6,900
10%   7,050   6,950   7,150   7,150           7,250   7,130         6,950  
15%   6,950   6,850   7,050   7,050   6,850   6,900   7,000   6,900   7,200   7,080   7,050   6,750     6,850   6,800
20%                   7,100   6,980        
25%   6,850   6,750   6,850   6,850   6,600   6,650   6,750   6,650   6,950   6,880   6,900   6,600