Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
14/11 21/11 14/11 21/11 14/11 21/11 14/11 21/11 14/11 21/11 14/11 21/11 14/11 21/11
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         4,950     4,950   5,375   5,275       5,325   5,325         5,900     5,900
Lúa thường     4,600     4,600     4,250     4,250   4,525   4,525       4,525   4,525   4,550   4,550     4,650     4,600
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài         5,750     5,750   6,400   6,325       5,475   5,475         6,900     6,900
Lúa thường     4,800     4,800     5,250     5,250   5,275   5,275       4,675   4,675         5,650     5,600
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,200     7,200     7,350     7,350   7,450   7,250       8,100   8,100         8,700     8,800
Lứt loại 2     6,550     6,550     6,550     6,550   6,525   6,575   6,650   6,650   6,525   6,525   6,500   6,575     6,550     6,600
Xát trắng loại 1                    8,950   8,950       10,300   10,300
Xát trắng loại 2          7,450     7,450       7,350   7,350   7,200   7,200   7,400   7,400     7,200     7,200
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,750     6,750     6,550     6,550   6,650   6,650   6,600   6,600   6,750   6,750   6,950   6,650     6,800     6,700
Tấm 2/3     5,350     5,350     6,150     6,150   6,450   6,450       5,950   5,950        
Tấm 3/4         6,000     6,000   5,950   5,950   5,700   5,700             5,400     5,400
Cám xát     5,850     5,850     6,000     6,000   5,850   5,950   5,850   5,950   5,975   5,975         5,900     5,900
Cám lau         5,900     5,900   5,850   5,950   5,850   5,950       5,950   5,950     5,900     5,900
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     7,550     7,550     7,650     7,650   7,550   7,500   7,600   7,550   7,850   7,850   7,550   7,550     7,450     7,400
10%     7,450     7,450     7,550     7,550           7,800   7,800        
15%     7,350     7,350     7,450     7,450   7,350   7,300   7,350   7,350   7,760   7,760   7,400   7,400     7,300     7,250
20%         7,350     7,350           7,700   7,700        
25%     7,150     7,150     7,250     7,250   7,150   7,100   7,150   7,150   7,600   7,600   7,250   7,250     7,100     7,050