27/11/2017

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.700– 5.800 đ/kg, lúa dài khoảng 6.000 – 6.200 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.700 – 7.800 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.500 – 7.600 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.650 – 8.750 đ/kg, gạo 15% tấm 8.400 – 8.500 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 8.200 – 8.300 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.