Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
19/03 12/03 19/03 12/03 19/03 12/03 19/03 12/03 19/03 12/03 19/03 12/03 19/03 12/03
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5,250     5,450     5,250   5,475   5,250         5,550   5,225         5,700   5,500
Lúa thường     5,150     5,150     5,050     4,850   5,175   5,125         5,150   5,025     4,950     5,200   5,150
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       6,150     6,350     5,650   6,675   6,450         5,850   5,525         6,700   6,500
Lúa thường     6,350     6,450     5,750     6,150   6,025   5,975         5,450   5,325         6,200   6,150
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     8,450     8,350     8,100     7,900   8,850   8,325         8,450   8,300         8,500   8,300
Lứt loại 2     7,750     7,450     7,600     7,400   7,735   7,325     7,675   7,200     7,750   7,250   7,675   7,375     7,550   7,400
Xát trắng loại 1                10,250   8,800     9,950   9,150         9,950   9,500
Xát trắng loại 2          8,600     8,150         9,150   8,350     9,050   8,450   9,150   8,625     8,900   8,600
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7,050     6,750     7,550     7,400   6,950   6,950     6,850   6,700     7,150   6,750   6,750   6,650     6,700   6,800
Tấm 2/3         6,450     6,050   6,750   6,750         5,650   5,650        
Tấm 3/4     5,750       5,250     5,250   5,950   5,750     5,750   5,750             5,800   5,800
Cám xát     4,950     4,950     4,750     4,900   4,775   4,725     4,750   4,850     4,800   4,950         4,700   4,800
Cám lau     4,950     4,950     4,750     4,900   4,775   4,725     4,750   4,850       4,775   4,725     4,700   4,800
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9,150     8,750     9,250     8,650   9,450   8,800     9,450   8,650     9,400   9,000   9,300   8,750     9,050   8,800
10%     9,050       9,150     8,550             9,250   8,850        
15%     8,950       9,050     8,450   9,200   8,500     9,150   8,450     9,150   8,770   9,150   8,600     8,650   8,400
20%         8,950     8,350             9,050   8,700        
25%     8,850       8,850     8,250   9,000   8,300     8,950   8,100     8,650   8,580   9,000   8,450     8,200   8,000