12/02/2018

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.200– 6.300 đ/kg, lúa dài khoảng 6.500 – 6.700 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 8.200 – 8.500 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.700 – 7.900 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 9.300 – 9.500 đ/kg, gạo 15% tấm 9.000 – 9.200 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 8.800 – 9.000 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.