05/03/2018

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.000– 6.200 đ/kg, lúa dài khoảng 6.300 – 6.600 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 8.400 – 8.500 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.650 – 7.750 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.950 – 9.050 đ/kg, gạo 15% tấm 8.700 – 8.900 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 8.500 – 8.600 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.