02/05/2018

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.400– 6.500 đ/kg, lúa dài khoảng 6.750 – 6.850 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 8.200 – 8.300 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 8.000 – 8.100 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 9.500 – 9.600 đ/kg, gạo 15% tấm 9.250 – 9.350 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 9.050 – 9.150 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.