04/06/2018

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 6.700– 6.800 đ/kg, lúa dài khoảng 7.100 – 7.200 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 8.600 – 8.700 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 8.450 – 8.550 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 10.000 – 10.100 đ/kg, gạo 15% tấm 9.700 – 9.800 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 9.450 – 9.550 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.