24/08/2018

(VFA) - Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.800– 5.900 đ/kg, lúa dài khoảng 6.200 – 6.300 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.500 – 7.600 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.350 – 7.450 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.750 – 8.850 đ/kg, gạo 15% tấm 8.600 – 8.650 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 8.400 – 8.450 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.