Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
20/09 27/09 20/09 27/09 20/09 27/09 20/09 27/09 20/09 27/09 20/09 27/09 20/09 27/09
Lúa Tươi Tại Ruộng              
Hạt dài        5,250    5,300    5,350   5,350       5,150   5,175       5,600   5,600
Lúa thường        5,050    5,100    5,150   5,150       5,075   5,075       5,100   5,100
                             
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài        6,050    6,100    6,150   6,150       5,325   5,325       6,700   6,600
Lúa thường        5,850    5,900    6,050   6,050       5,225   5,225       6,250   6,100
                             
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   8,050   8,050    7,650    7,700    7,900   7,900       7,850   8,050       7,725   8,200
Lứt loại 2   7,750   7,750    7,450    7,500    7,765   7,765   7,600   7,775   7,675   7,700   7,725   7,685   7,775   7,700
Xát trắng loại 1         8,550    8,550           9,050   9,050   8,850   8,900   8,900   9,250
Xát trắng loại 2         8,350    8,350           8,750   8,850       8,600   8,900
                             
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   7,550   7,550    7,550    7,650    7,600   7,600   7,500   7,550   7,400   7,550       7,450   7,500
Tấm 2/3        6,950    6,950    7,500   7,500       6,850   6,850       6,900   6,950
Tấm 3/4        6,750    6,750    6,900   6,900   7,050   7,250           6,550   6,550
Cám xát   5,350   5,350    5,450    5,500    5,550   5,550   5,300   5,550   5,425   5,575       5,400   5,650
Cám lau        5,350    5,400       5,300   5,550           5,400   5,650
                             
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   9,150   9,150    8,850    8,900    9,000   9,000   8,950   9,150   9,100   9,100   8,950   9,000   8,900   9,000
10%        8,750    8,800           9,000   9,000       8,800   8,850
15%   8,950   8,950    8,650    8,700    8,800   8,800   8,750   8,850   8,950   8,950   8,750   8,800   8,700   8,750
20%        8,550    8,600           8,850   8,850       8,500   8,550
25%   8,750   8,750    8,450    8,500    8,500   8,500   8,450   8,550   8,650   8,650   8,550   8,600   8,400   8,450