Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
25/10 01/11 25/10 01/11 25/10 01/11 25/10 01/11 25/10 01/11 25/10 01/11 25/10 01/11
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài        5,350    5,350    5,425   5,425       5,275   5,375       5,900   5,900
Lúa thường        5,150    5,150    5,325   5,325       5,225   5,375       5,500   5,600
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài        6,250    6,250    6,425   6,425       5,475   5,475       6,900   6,900
Lúa thường        6,050    6,050    6,325   6,325       5,425   5,475       6,550   6,600
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   8,050   8,100    7,950    7,950    8,075   8,150       8,050   8,050       8,400   8,350
Lứt loại 2   7,650   8,100    7,750    7,750    8,025   8,075   7,800   7,900   7,900   8,000   8,000   8,050   8,000   8,050
Xát trắng loại 1         8,750    8,750           9,250   9,050   9,100   9,200   9,300   9,400
Xát trắng loại 2         8,550    8,550           9,150   9,050       9,150   9,200
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   7,850   9,250    7,850    7,850    8,000   8,000   7,450   7,900   7,750   7,950       7,700   7,900
Tấm 2/3        6,950    6,950    7,800   7,800       6,950   7,050        
Tấm 3/4        6,750    6,750    7,000   7,000   7,100   7,100            
Cám xát   5,650   5,650    5,975    6,050    5,800   5,800   5,550   5,850   5,850   6,050       5,800   6,100
Cám lau     5,650    5,925    5,950       5,550   5,850           5,800   6,100
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   9,100   9,250    9,050    9,075    9,400   9,400   9,200   9,300   9,250   9,300   9,200   9,300   9,200   9,300
10%        8,950    8,975           9,150   9,200       9,100   9,150
15%   8,850   8,950    8,850    8,875    9,300   9,300   8,950   9,100   9,050   9,150   9,000   9,100   8,900   9,000
20%        8,750    8,775           8,950   9,100       8,850   8,900
25%   8,650   8,750    8,650    8,675    9,000   9,000   8,650   8,850   8,750   8,900   8,800   8,900   8,750   8,850