Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
29/11 06/12 29/11 06/12 29/11 06/12 29/11 06/12 29/11 06/12 29/11 06/12 29/11 06/12
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         5,150   5,150   5,550   5,450       5,325   5,425       5,900   6,000
Lúa thường         4,950   4,950   5,450   5,350       5,275   5,375   5,400   5,400   5,700   5,750
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài         6,150   6,150   6,150   6,150       5,425   5,525       7,100   7,050
Lúa thường   7,350   7,350     5,950   5,950   5,950   5,950       5,425   5,525       6,700   6,800
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   8,100   7,950     7,750   7,850   8,050   6,350       8,125   7,850       8,100   8,050
Lứt loại 2   7,900   7,850     7,550   7,650   7,675   6,250   7,850   7,800   7,625   7,675   7,650   7,875   7,700   7,800
Xát trắng loại 1          8,650   8,700           8,850   8,750   8,800   8,850   9,100   9,300
Xát trắng loại 2          8,425   8,500           8,550   8,550       8,700   8,850
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   8,100   8,150     7,950   7,950   8,000   8,000   7,900   7,950   7,950   7,950       7,800   7,900
Tấm 2/3   6,550       6,950   6,950   7,800   7,800       7,050   6,750        
Tấm 3/4         6,750   6,750   7,100   7,200   7,100   7,100            
Cám xát   6,100   6,150     6,150   6,150   6,200   6,300   6,250   6,150   5,350   5,850       6,100   6,200
Cám lau         6,050   6,050   6,200   6,300   6,250   6,150           6,100   6,200
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   8,950   8,950     8,950   9,000   8,800   8,900   9,350   9,350   8,850   8,850   9,000   9,000   8,900   8,900
10%         8,850   8,900           8,800   8,800       8,800   8,800
15%   8,750   8,750     8,750   8,800   8,650   8,700   9,100   9,150   8,760   8,760   8,800   8,800   8,700   8,700
20%         8,650   8,700           8,740   8,740       8,650   8,650
25%   8,550   8,450     8,550   8,600   8,450   8,600   8,900   8,900   8,620   8,620   8,600   8,600   8,600   8,600