Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
06/12 13/12 06/12 13/12 06/12 13/12 06/12 13/12 06/12 13/12 06/12 13/12 06/12 13/12
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5,150   5,050   5,450   5,450       5,425   5,350       6,000   5,700
Lúa thường       4,950   4,850   5,350   5,350       5,375   5,250   5,400   5,250   5,750   5,300
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       6,150   6,050   6,150   6,350       5,525   5,450       7,050   6,700
Lúa thường   7,350   7,350   5,950   5,850   5,950   6,250       5,525   5,350       6,800   6,300
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,950   7,950   7,850   7,650   6,350   8,050       7,850   7,675       8,050   7,700
Lứt loại 2   7,850   7,850   7,650   7,450   6,250   7,550   7,800   7,700   7,675   7,450   7,875   7,510   7,800   7,450
Xát trắng loại 1        8,700   8,550           8,750   8,500   8,850   8,950   9,300   8,600
Xát trắng loại 2        8,500   8,350           8,550   8,275       8,850   8,350
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   8,150   8,150   7,950   7,850   8,000   8,000   7,950   8,000   7,950   7,950       7,900   8,000
Tấm 2/3     6,550   6,950   6,950   7,800   7,800       6,750   6,750        
Tấm 3/4       6,750   6,750   7,200   7,200   7,100   7,100            
Cám xát   6,150   6,150   6,150   6,050   6,300   5,900   6,150   5,650   5,850   5,750       6,200   5,500
Cám lau       6,050   5,950   6,300   5,900   6,150   5,650           6,200   5,500
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   8,950   9,050   9,000   8,850   8,900   8,650   9,350   9,350   8,850   8,550   9,000   9,050   8,900   8,500
10%     8,950   8,900   8,750           8,800   8,500       8,800   8,425
15%   8,750   8,850   8,800   8,650   8,700   8,450   9,150   9,150   8,760   8,400   8,800   8,850   8,700   8,350
20%       8,700   8,550           8,740   8,350       8,650   8,300
25%   8,450   8,650   8,600   8,450   8,600   8,300   8,900   8,900   8,620   8,300   8,600   8,650   8,600   8,250