(Nguồn Oryza)
QUỐC GIA LOẠI  GẠO GIÁ 
(USD/MT, FOB)
THÁI LAN Gạo trắng 100% B 394 - 398
  5% tấm 384 - 388
  25% tấm 373 - 377
  Hom Mali 92% 1.078 - 1.082
  Gạo đồ 100% Stxd 388- 392
  A1 Super 354 - 358
VIỆT NAM 5% tấm 368 - 372
  25% tấm 348 - 352
  Jasmine 508 - 512
  100% tấm 323 - 327
ẤN ĐỘ 5% tấm 373 - 377
  25% tấm 343 - 347
  Gạo đồ 5% tấm Stxd 370 - 374
  100% tấm Stxd 303 - 307
PAKISTAN 5% tấm 362 - 366
  25% tấm 326 - 330
  100% tấm Stxd 306 - 310
MỸ 4% tấm 488 - 492
  15% tấm (Sacked) 463 - 467
  Gạo đồ 4% tấm 523 - 527
  Calrose 4% tấm 883 - 887