(Nguồn Oryza) 
QUỐC GIA LOẠI  GẠO GIÁ 
(USD/MT, FOB)
THÁI LAN Gạo trắng 100% B 401 - 405
  5% tấm 391 - 395
  25% tấm 379 - 383
  Hom Mali 92% 1.068 - 1.072
  Gạo đồ 100% Stxd 398 - 402
  A1 Super 358 - 362
VIỆT NAM 5% tấm 373 - 377
  25% tấm 348 - 352
  Jasmine 498 - 502
  100% tấm 318 - 322
ẤN ĐỘ 5% tấm 366 - 370
  25% tấm 343 - 347
  Gạo đồ 5% tấm Stxd 363 - 367
  100% tấm Stxd 308 - 312
PAKISTAN 5% tấm 358 - 362
  25% tấm 318 - 322
  100% tấm Stxd 308 - 312
MỸ 4% tấm 488 - 492
  15% tấm (Sacked) 463 - 467
  Gạo đồ 4% tấm 523 - 527
  Calrose 4% tấm 856 - 860