(Nguồn Oryza) 
QUỐC GIA LOẠI  GẠO GIÁ 
(USD/MT, FOB)
THÁI LAN Gạo trắng 100% B 505 - 509
  5% tấm 495 - 499
  25% tấm 471 - 475
  Hom Mali 92% 1018 - 1022
  Gạo đồ 100% Stxd 521 - 525
  A1 Super 423 - 427
VIỆT NAM 5% tấm 448 - 452
  25% tấm 436 - 440
  Jasmine 558 - 562
  100% tấm 368 - 372
ẤN ĐỘ 5% tấm 378 - 382
  25% tấm 348 - 352
  Gạo đồ 5% tấm Stxd 373 - 377
  100% tấm Stxd 298 - 302
PAKISTAN 5% tấm 433 - 437
  25% tấm 376 - 380
  100% tấm Stxd 328 - 332
MIẾN ĐIỆN 5% tấm 448 - 452
MỸ 4% tấm 643 - 647
  15% tấm (Sacked) 588 - 592
  Gạo đồ 4% tấm 603 - 607
  Calrose 4% tấm 936 - 940