13/08/2018

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2018 đạt 409 ngàn tấn, trị giá FOB 179,452 triệu USD, trị giá CIF 183,930 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 31/7/2018 đạt 3,698 triệu tấn, trị giá FOB 1,788 tỷ USD, trị giá CIF 1,847 tỷ USD.