(Nguồn: Oryza.com) 

Tính đến cuối tháng 6/2019, tồn kho của Cơ quan Hậu cần Quốc gia Bulog, Indonesia là 2,35 triệu tấn, theo nguồn tin Bloomberg.

Giám đốc phụ trách khối Thu mua của Bulog cho biết cơ quan này đang có kế hoạch phân phối 700.000 tấn gạo theo hình thức hỗ trợ hàng hóa lương thực từ tháng 7 đến tháng 12.

Bên cạnh đó, theo chủ tịch Bulog, cơ quan này đã hủy bỏ kế hoạch xuất khẩu gạo do giá không cạnh tranh. Ông ấy lưu ý rằng giá gạo nội địa Indonesia tăng do các biện pháp canh tác không hiệu quả, và lợi nhuận xuất khẩu theo đó cũng không khả thi.