(Nguồn: https://circabc.europa.eu) 

Từ ngày 1/9/2018 đến 30/6/2019, EU đã nhập khẩu 1,198 triệu tấn gạo, tăng so với mức 1,097 triệu tấn cùng kỳ năm trước, theo báo cáo công bố trên website EU. Trong đó, bao gồm 19.453 tấn lúa, 527.541 tấn gạo lứt và 650.734 tấn gạo trắng.

UK vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất trong khu vực với 219.865 tấn.

Campuchia vẫn là nguồn cung gạo lứt và gạo trắng lớn nhất cho EU với 162.342 tấn, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Guyana tiếp tục là nguồn cung lúa lớn nhất cho khu vực này với 19.405 tấn, tăng 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Pakistan vẫn là nước xuất khẩu gạo lứt nhiều nhất sang EU với 156.878 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.