(Nguồn: Oryza.com) 

Từ tháng 1 đến tháng 5/2019, Trung Quốc đã xuất khẩu 1,173 triệu tấn, tăng 94% so với mức 603.000 tấn cùng kỳ năm 2018, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Về trị giá, trong 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu gạo của Trung Quốc đạt 448 triệu USD, tăng 47% so với con số 304 triệu tấn cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 5/2019, Trung Quốc đã xuất khẩu 342.662 tấn, trị giá 132 triệu USD. Ai Cập là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Trung Quốc trong tháng 5/2019 với 104.529 tấn, theo sau là Bờ Biển Ngà với 47.000 tấn, Guinea với 35.290 tấn, Hàn Quốc với 24.147 tấn, Sierra Leone với 23.690 tấn, Cameroon với 22.000 tấn, Thổ Nhĩ Kỳ với 16.750 tấn và các nước khác với 69.256 tấn.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,06 triệu tấn gạo, trị giá 564 triệu USD, giảm 56% về lượng và 59% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 5/2019, Trung Quốc đã nhập khẩu 206.191 tấn gạo, trị giá 104 triệu USD. Việt Nam vẫn là nguồn cung lớn nhất cho thị trường này trong tháng 5/2019 với 89.765 tấn, theo sau là Pakistan với 42.918 tấn, Thái Lan với 33.583 điểm, Miến Điện với 17.066 tấn, Campuchia với 12.655 tấn, Đài Loan với 9.450 tấn và các nước khác với 754 tấn.