(Nguồn: Oryza.com)

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Nam Phi đã nhập khẩu 312.464 tấn gạo, giảm 25% so với con số 419.015 tấn cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu Hải quan Nam Phi.

Trong tháng 5/2019, Nam Phi đã nhập khẩu 34.364 tấn, giảm 58% so với con số 82.181 tấn của tháng 4/2019 và giảm 57% so với mức 80.087 tấn của tháng 5/2018.