(Nguồn: https://www.ers.usda.gov

Trong báo cáo Triển vọng ngành Gạo tháng 9/2019, USDA dự báo sản lượng gạo xay xát toàn cầu năm 2019-20 đạt mức 494,2 triệu tấn, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 360.000 tấn so với dự báo trong tháng trước.

Diện tích thu hoạch toàn cầu năm 2019-20 ước giảm so với cùng kỳ năm trước khi báo cáo ghi nhận con số giảm 1,34 triệu ha từ mức 162,1 triệu ha trong năm trước đó, chủ yếu xuất phát từ Ấn Độ và Mỹ. 

USDA dự báo thương mại gạo toàn cầu năm 2020 vào khoảng 46,2 triệu tấn, tăng khoảng 250.000 tấn so với năm trước đó và giảm khoảng 700.000 tấn so với dự báo hồi tháng 7/2019. Tính trên cơ sở hàng năm, xuất khẩu gạo năm 2020 của Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Mỹ dự kiến tăng, bù đắp cho sự sụt giảm từ Argentina, Úc, Brazil, Burma, Hàn Quốc, Pakistan và Paraguay.

USDA cũng đưa ra dự báo đối với tiêu thụ gạo toàn cầu năm thị trường 2019-20 ở mức kỷ lục 493,3 triệu tấn, tăng khoảng 3,9 triệu tấn so với năm 2018-19 và giảm khoảng 1,2 triệu tấn so với mức dự báo trước đó.

Tồn kho gạo toàn cầu cuối kỳ năm 2019-20 ước tăng khoảng 900.000 tấn so với năm trước đó, đạt mức kỷ lục 172,7 triệu tấn và giảm khoảng 1,9 triệu tấn so với dự báo trước đó. Đây cũng là năm thứ 13 liên tiếp ghi nhận khối lượng tồn kho gạo toàn cầu cuối kỳ tăng.

USDA dự báo tỷ lệ tồn kho/tiêu thụ toàn cầu năm 2019-20 ở mức 35%, giảm so với con số 35,7% của năm trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục 37,3% của năm 2000-01.