(Nguồn HQ Online, Theo Minh Châu) 

Chính phủ Thái Lan đã dành riêng 70 tỷ baht (hơn 2,3 tỷ USD) để hỗ trợ giá thóc do vụ mùa sắp thu hoạch dự kiến sẽ làm tràn ngập thóc trên thị trường.

Theo Vụ trưởng Vụ Nội thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Whichai Phochanakij, cuộc gặp của Tiểu ban xử lý chính sách và quản lý gạo quốc gia do Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit chủ trì trong tuần trước đã thông qua các kế hoạch hỗ trợ giá thóc với tổng ngân sách 70 tỷ baht. Các chương trình này bao gồm kế hoạch cho vay dành cho những nông dân đồng ý lùi thời gian gặt lúa; kế hoạch cho vay dành cho các hợp tác xã nông nghiệp để thu hoạch thóc và đưa thêm giá trị vào gạo; các khoản cho vay ưu đãi dành cho nông dân, các cơ sở nông nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp cộng đồng để xây kho chứa gạo và lùi việc bán thóc để bình ổn giá gạo; và chương trình trợ cấp với lãi suất 3% dành cho thương nhân buôn gạo đồng ý lưu kho từ 2-6 tháng. Kế hoạch cho vay dành cho nông dân đồng ý lùi thời điểm bán gạo sẽ tiêu tốn khoảng 10 tỷ baht, và kế hoạch cho vay dành cho các cơ sở nông nghiệp, kể cả các hợp tác xã nông nghiệp, để thu hoạch thóc và đưa giá trị gia tăng vào gạo sẽ tốn khoảng 15 tỷ baht.

Trong kế hoạch cho vay dành cho nông dân đồng ý lùi thời điểm bán gạo, Chính phủ sẽ chi 1.500 baht/tấn mà không có giới hạn đối với những nông dân tự lưu kho. Những nông dân để gạo tại cơ sở nông nghiệp sẽ được 500 baht/tấn, trong khi các cơ sở nông nghiệp sẽ nhận được 1.000 baht/tấn. Nông dân cũng có thể nhận được 11.000 baht/tấn đối với gạo Hom Mali trồng ở các tỉnh Đông Bắc và một số tỉnh nhất định ở miền Bắc, 8.700 baht/tấn đối với gạo nếp và 9.900 baht/tấn đối với gạo Hom Mali trồng ở những khu vực khác, nếu họ đưa sản lượng của mình ra thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã nông nghiệp theo kế hoạch lưu kho-thế chấp.

Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan ước tính sản lượng thóc thường niên của nước này vào khoảng 24,5 triệu tấn trong 2019-2020, giảm 2,78% so với mức 25 triệu tấn của vụ trước.