(Nguồn Nongnghiep.vn, Theo Thái Sinh) 

Ngày 26/11, Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch SX vụ Đông Xuân 2019 - 2010 đề ra 11 chỉ tiêu quan trọng cần đạt…

SX nông nghiệp 2019 tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp ước đạt 5.894/ 7.204 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng ước đạt 4,69%. Trong đó sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 314.162,3 tấn, tăng 6.669 tấn so với năm 2018; Trồng 16.347 ha rừng các loại, tỷ lệ che phủ đạt 63%; Có 22/22 xã đạt chuẩn NTM; Sản lượng chè búp tươi đạt 70.714 tấn, trong đó có 18.200 tấn chè búp tươi chất lượng cao; Tổng đàn gia súc chính ước đạt 566.113/ 700.000 con…

Ngành NN-PTNT Yên Bái đề ra 11 chỉ tiêu cần đạt trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020: Gieo cấy 18.780ha lúa, năng suất phấn đấu 55,4 tạ/ha, diện tích ngô Đông Xuân 20.000ha, năng suất 35,5 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt 310.000 tấn; chăm sóc 7.740ha chè, trong đó có 7.140ha cho thu hoạch, năng suất 103,5 tạ/ha, sản lượng 74.000 tấn; chăn nuôi 620.000 con, trong đó đàn trâu 98.000 con, đàn bò 31.000 con, đàn lợn 490.000 con, sản lượng thịt hơi suất chuồng 51.000 tấn; trồng mới 16.000 ha rừng, trong đó 450 ha sơn tra, 3.600ha quế, khai thác gỗ rừng trồng 540.000m3, tre, nứa, vầu 90.000 tấn, 202 tấn nhựa thông…

Theo dự báo thời tiết vụ Đông Xuân 2019 - 2020 khả năng rét đậm, rét hại xảy ra 17 - 19 đợt, ảnh hưởng rất lớn tới SX vụ Đông Xuân mà ngành NN-PTNT phải vượt qua.