(Nguồn: https://www.maff.go.jp) 

Nhật Bản đang tìm mua 103.200 tấn gạo thông qua đợt thầu quốc tế với thời gian giao hàng từ ngày 20/3/2020 đến ngày 10/7/2020, theo thông báo đăng tải trên trang tin của Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF).

Chi tiết thầu như sau: 

Thầu sẽ diễn ra vào ngày 14/2/2020, từ 1.15 – 2.00 chiều, giờ địa phương.