(Nguồn: https://psa.gov.ph/sites)

Tính đến ngày 1/1/2020, theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tồn kho gạo cả nước Philippines đạt mức 2,675 triệu tấn, tăng 5% so với mức 2,551 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái và giảm khoảng 14% so với con số 3,098 triệu tấn vào ngày 1/12/2019.

Theo đó, tồn kho trong dân (chiếm khoảng 45% tồn kho cả nước) ở mức 1,198 triệu tấn, giảm 4% so với mức 1,248 triệu tấn cùng kỳ năm trước và giảm khoảng 26% so với tháng trước đó. Tồn kho thương mại (#36% tổng lượng tồn kho) lên mức 951.630 tấn, giảm khoảng 21% so với con số 1,205 triệu tấn cùng kỳ năm trước và giảm khoảng 6% so với tháng trước đó. Tồn kho trong hệ thống Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) (#20% tồn kho cả nước) lên mức kỷ lục 521.940 tấn, co hơn nhiều so với con số 97.910 tấn cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 9% so với thời điểm tháng 12/2020.