(Nguồn TTXVN, Theo Công Trí) 

Vụ lúa Đông Xuân 2019-2020, Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao Đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp với Trại giống Mỹ Nhơn (Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre) tổ chức sản xuất trình diễn 19 giống thuộc bộ giống khảo nghiệm và 4 giống thuộc bộ giống sản xuất trên diện tích 12.000 m2, gồm các giống: HATRI 200, 20, 195 và 174. Qua quá trình theo dõi các chỉ tiêu nông học, khả năng chống chịu sâu bệnh và độ thuần, các giống lúa được nhóm thực hiện đánh giá cao. Ngoài khả năng chịu mặn đến 3 phần nghìn, các giống lúa này còn có phẩm chất gạo ngon, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của các khu vực trên thế giới, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu