(Nguồn báo Cần Thơ online) 

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị tiếp tục phát triển mô hình cánh đồng lớn. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng năm 2025. Mục tiêu là giúp nâng cao chất lượng lúa hàng hóa, giảm giá thành sản xuất thông qua tổ chức liên kết sản xuất; xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong sản phẩm, đồng bộ hóa quy trình từ sản xuất đến thu hoạch và sau thu hoạch, phát triển toàn diện theo hướng bền vững và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng tốt nhu cầu về tiêu dùng, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo tiến tới xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam.

- Hiện tại, đã tổ chức liên kết cho các hộ nông dân trong cánh đồng lớn với tổng diện tích 8.880ha, đạt 35% so với diện tích cánh đồng lớn. Với các doanh nghiệp như: DNTN Hiếu Nhân, DNTN Trung Thạnh, Công ty Trung An, Công ty TNHH Nông sản Vinacam Cờ Đỏ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, DNTN Thắng Lợi 2,… Mô hình cánh đồng lớn vụ thu đông 2018: tiếp  tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cánh đồng lớn được 76 cánh đồng với tổng diện tích 20.316ha và 15.260 hộ, tăng 2.956ha và 3.033 hộ so với vụ thu đông 2017.

- Ngoài ra, Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ hợp đồng bao tiêu diện tích 3.408ha với 1.469 hộ tại xã Thạnh Phú, Cờ Đỏ và Công ty Nông trường sông Hậu hợp đồng bao tiêu 2.430ha với 972 hộ tại xã Thới Hưng, Cờ Đỏ.