(Nguồn Gappingworld, Theo Reuters) 

Trung Quốc sẽ triển khai các chính sách mới nhằm tăng tốc cơ giới hóa trong ngành nông nghiệp của nước này, tìm cách hồi sinh vùng nông thôn, tăng nhu cầu nội địa và tăng thu nhập nông nghiệp, chính phủ nước này trong thông báo sau cuộc họp chính phủ. Dân số nông thôn của Trung Quốc liên tục giảm do tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, và nước này cần khuyến khích nông dân tăng tỷ lệ cơ giới hóa để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động và cải thiện năng suất.

Chính phủ trong một thông báo chính thức cho biết Trung Quốc sẽ có các chính sách trợ cấp nhằm khuyến khích sử dụng các máy cày sau hơn và cũng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho nông dân vay tiền để mua máy móc. Theo các quy định mới, máy móc nông nghiệp nội địa và nước ngoài được ưu đãi ngang nhau. Thông báo này cho biết nhiệm vụ đầu tiên là tăng tỷ lệ thu hoạch bằng máy móc cho các nông sản như lúa gạo, lúa mỳ, ngô, khoai tây, hạt cải, bông và mía đường. Chính phủ cho biết cũng sẽ khuyến khích các tiến bộ công nghệ nhằm hỗ trợ ứng dụng đúng đắn thuốc BVTV và tăng hiệu quả sử dụng phân bón, thủy lợi.

Mặc dù Trung Quốc đã liên tục khuyến khích tập trung hóa bằng cách tạo thuận lợi cho nông dân bán quyền thuê đất cho các doanh nghiệp nông nghiệp, ngành nông nghiệp Trung Quốc vẫn là một tập hợp lớn của các hộ gia đình sản xuất quy mô nhỏ, dẫn đến sự tụt hậu trong quá trình cơ giới hóa. Để nỗ lực giải quyết vấn đề này, Trung Quốc sẽ hỗ trợ nghiên cứu máy móc có thể sử dụng trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ hoặc ở các vùng sâu và đồi núi, và cũng khuyến khích thành lập các trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, cho phép hộ gia đình sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ có thể chia sẻ sử dụng máy móc nông nghiệp.