(Nguồn MKR, Theo Châu Trần) 

Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/11/2018y, Myanmar đã kiếm được 495,577 triệu đô la Mỹ từ xuất khẩu 1,45 triệu tấn gạo và tấm, theo số liệu được Bộ Thương mại Myanmar công bố.

Trong 8 tháng, xuất khẩu gạo thông qua thương mại hàng hải đạt 225,07 triệu USD trong khi thương mại biên giới đạt 270,507 triệu USD.

Ngành xuất khẩu gạo kiếm được 551 triệu USD từ xuất khẩu 1,423 triệu tấn gạo trong năm tài khóa 2012-2013, 475 triệu USD từ xuất khẩu 1,262 triệu tấn gạo trong năm 2013-2014, 660 triệu USD từ xuất khẩu 1,840 triệu tấn gạo trong năm 2014-2015 , 526 triệu USD từ xuất khẩu 1,493 triệu tấn gạo trong năm 2015-2016 và 553 triệu USD từ xuất khẩu 1,750 triệu đô la trong năm 2016-2017.

Xuất khẩu gạo thông qua các trại thương mại biên giới đã cao hơn thương mại hàng hải.

Xuất khẩu gạo qua các trại thương mại biên giới đạt 60% trong năm 2012-2013, 72% trong năm 2013-2014, 77% trong năm 2014-2015, 81% trong năm 2015-2016, 72% trong năm 2016-2017 và 52% phần trăm trong năm 2017-2018.

Nhờ mở rộng thị trường trong năm tài khóa 2017-2018, tổng xuất khẩu gạo đạt gần 3,6 triệu tấn. Trong năm tài khóa 2017-2018, xuất khẩu gạo qua các tuyến đường biển chiếm 48%.

Trong năm tài chính này, thương mại biên giới chiếm 53,62% và thương mại hàng hải chiếm 46,38%.

Theo mục tiêu chính của ngành lúa gạo trong nước, Myanmar dự kiến ​​sẽ đạt mục tiêu 1,5 tỷ USD từ xuất khẩu bốn triệu tấn gạo trong ba năm tới./.