16/10/2017

Tiêu Điểm Thị Trường:

- Bangladesh tiếp tục chi phối mua với thỏa thuận 150.000 tấn với Thái Lan mua gạo đồ 5% ở mức $465/tấn và đấu thầu 100.000 tấn trên thị trường nội địa, giá chào tốt nhất $524/tấn (43 Taka Bangladesh/kg) từ Rabiul Islam.

- Iraq thông báo đấu thầu 30.000 tấn gạo vào ngày 16/10/2017 với giá chào có giá trị đến 22/10.

- Đấu thầu Nhật Bản vào ngày 06/10 nhập khẩu 65.000 tấn; 28.000 tấn gạo hạt dài với Thái Lan thắng thầu, với 25.000 tấn gạo hạt trung bình trao thầu cho Mỹ và 12.000 tấn trao thầu cho Úc.

- Thị trường cũng dự kiến mua nhiều hơn từ Sri Lanka (chủ yếu nhu cầu Nam Á) và MAV 2017 Philippines thêm vào quan tâm từ Bangladesh.

- Thị trường Thái Lan ổn định khi áp lực dự kiến từ thu hoạch vụ chính nhưng triển vọng bán ra sắp tới mang đến sự ổn định trong giá cho thị trường gạo trắng.

- Thị trường Pakistan giảm vì thu hoạch, bán ra giảm, và lo ngại về tồn kho từ vụ gần đây nhất làm tăng tâm lý tiêu cực.

- Thị trường Ấn Độ cho thấy thỏa thuận chính phủ với Bangladesh nhưng không có cung cấp trên thị trường để hỗ trợ giá và vì chi tiết về bất kỳ thỏa thuận nào vẫn phần lớn là không rõ.

- Thị trường chứng kiến thu hoạch đáp ứng cam kết xuất khẩu để hình thành nên thời đại mới trên thị trường toàn cầu, với vụ cũ ít hơn và một số chọn lựa thú vị của người mua.

BANGLADESH MUA 250.000 TẤN GẠO THEO THỎA THUẬN CHÍNH PHỦ VÀ ĐẤU THẦU TRONG NƯỚC TRONG KHI CÓ BÁO CÁO VỀ MUA NHIỀU HƠN; IRAQ VÀ NHẬT BẢN ĐẤU THẦU THỜI GIAN TỚI:

Bangladesh mua thêm với thỏa thuận 150.000 tấn với Thái Lan về mua gạo đồ 5% ở mức $465/tấn cùng với đấu thầu thị trường nội địa 100.000 tấn, giá tốt nhất từ Rabiul Islam, cùng công ty với giá chào tốt nhất trong đấu thầu quốc tế vừa qua. Giá tốt nhất trong đấu thầu nội địa là 43 Taka Bangladesh/kg, đánh bại hai công ty khác khi giá $524/tấn cho thấy đấu thầu nội địa có giá gồm tất cả chi phí chuyển hàng sang các nhà kho Bangladesh. Truyền thông cho thấy thỏa thuận 500.000 tấn với Ấn Độ nhưng không có chi tiết. Tin này cho thấy Bangladesh còn xa mới kết thúc nhập khẩu, với 250.000 tấn đã được xác nhận trong khi khả năng 500.000 tấn liên quan đến thỏa thuận chính phủ với Miến Điện và Cambodia.

Iraq đấu thầu 30.000 tấn dự kiến vào ngày 16/10/2017 với giá chào vẫn có giá trị đến ngày 22/10. Giá chào Pakistan thắng thầu trong đấu thầu gần đây nhất, và với điều đó, làm cho đấu thầu rộng mở, với khả năng nhu cầu châu Á, Mỹ và Nam Mỹ là điều có thể.

Nhật Bản đấu thầu ngày 06/10/2017, mua 65.000 tấn gạo với 13.000 tấn là gạo hạt trung bình từ Mỹ, 24.000 tấn gạo hạt trung bình từ các nguồn cung quốc tế. Mỹ bảo đảm 25.000 tấn, ở mức $745/tấn, với 12.000 tấn trao thầu cho Úc với giá thấp hơn xấp xỉ $50/tấn. 7.000 tấn gạo Thái hạt dài và 21.000 tấn gạo hạt dài từ các nguồn cung quốc tế và toàn bộ 28.000 tấn là gạo Thái 100B.

Thị trường Thái Lan tăng tốc do nhu cầu 150.000 tấn của Bangladesh, diễn ra đúng lúc khi hầu hết thỏa thuận trước đây với Bangladesh và châu Phi đã kết thúc. Chính phủ Thái Lan thường sẽ nhắm đến cơ chế hỗ trợ trước áp lực từ thu hoạch, nhưng yếu tố Bangladesh, và MAV Philippines có thể mang đến khả năng nhất định trong việc bình ổn thị trường hay thậm chí hạn chế việc giảm giá, cho dù bàn tán trước đây về thiệt hai liên quan đến mưa và lụt lội cho thu hoạch.

Thị trường Pakistan không đổi với thu hoạch, bán ra thấp hơn dự kiến và lo ngại về tồn kho từ năm xuất khẩu giảm, với giá được giữ vững. Có một số động thái thú vị thời gian tới khi chúng ta nhìn thấy điều này như là một trong số những thị trường bị áp lực nhiều hơn, sẽ thử thách khả năng của những ai có tồn kho trong việc giữ và duy trì giá như trước đây, ngoại trừ áp lực từ tồn kho.

Thị trường Ấn Độ giảm, giá thấp hơn, nhưng không có nhiều cung cấp hỗ trợ giá vì thu hoạch không có nhiều trên thị trường. Chính phủ bắt đầu mua ngày 01/10 và dựa vào Giá Hỗ trợ Tối thiểu (MSP) 15.900 INR/tấn ($245/tấn) và các nguồn tin thị trường cho thấy giá sàn danh nghĩa vào khoảng $380/tấn (giá chào hiện tại ở mức $400/tấn đối với 5% và $310-315/tấn đối với tấm). Tin lớn là liệu thỏa thuận 500.000 tấn G2G với Bangladesh là thật hay không. Hiện tại không rõ, nhưng thu hoạch Ấn Độ sẽ bắt đầu thể hiện, đầu tiên trong gạo tấm khi mua của chính phủ (FCI) tăng tốc.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI
  Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm
06/10/2017          
Thai 100% B 390 367 565 23 -175
Pakistan 5% d.p. 365 335 455 30 -90
Ấn Độ 5% 400 350 440 50 -40
Mỹ #2/4% LG 540 460 610 80 -70
Uruguay 5% 515 480 670 35 -155