13/11/2017

Tiêu Điểm Thị Trường:

- Sri Lanka thông báo đấu thầu 200.000 tấn hôm 31/10; giá chào Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Việt Nam và Miến Điện cho thấy thắng thầu.

- Iran thông báo đấu thầu 30.000 tấn vào ngày 12/12/2017 - được cho là gạo basmati Ấn Độ (cho dù không được liệt kê trong báo cáo), giao hàng năm 2018.

- Mua của Philippines vẫn không rõ nhưng quan tâm tăng trong khi phải chờ thông tin chính thức về nhập khẩu MAV 2017.

- Nhu cầu của Bangladesh dự kiến tiếp tục kéo dài đến 2018 cho dù giảm giá nội địa; những người theo dõi thị trường nhắm đến nhu cầu an ninh lương thực trước giai đoạn bầu cử.

- Nhu cầu của Thái Lan ổn định vì hoạt động mới vẫn thấp, nhưng kinh doanh dựa trên hợp đồng cũ và mua vào đến tháng 12 duy trì thị trường ổn định.

- Thị trường Pakistan tăng với một số hợp đồng cũ đối mặt với các thách thức trong giao hàng.

- Thị trường Ấn Độ cho thấy hồi phục vì những nhà xuất khẩu tìm các hợp đồng mới, giá hấp dẫn vì nhiều nhà xuất khẩu hơn chào giá giảm cho hợp đồng giao sau; giá gạo tấm vẫn là thước đo quan trọng với hầu hết mọi người dự báo các loại gạo cao cấp hơn giảm giá trong thị trường hiện tại.

- Mua từ Sri Lanka và Bangladesh cùng với Philippines dự kiến thời gian tới, trong khi thị trường toàn cầu dự kiến áp lực từ thu hoạch ổn định đến vững.

ĐẤU THẦU SRI LANKA KHI ẤN ĐỘ CHI PHỐI TRONG KHI CHÀO GIÁ TỪ PAKISTAN/MIẾN ĐIỆN TỐT NHẤT; THỊ TRƯỜNG DUY TRÌ ỔN ĐỊNH VÌ NHU CẦU VÀ GIAO HÀNG CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ CÂN BẰNG VỚI THU HOẠCH:

Tin quan trọng tuần này là đấu thầu Sri Lanka, hàng dài các giá chào thầu, đã được lọc bỏ một số giá bỏ thầu không đáp ứng các chỉ tiêu. Từ danh sách kèm theo, sự hiện diện của Ấn Độ rõ ràng, khi giá là $296,95/tấn (CIF) đối với chào 20.000 tấn từ Pakistan/Miến Điện từ Star Trading SL. Giá chào Ấn Độ có thể chi phối với nhu cầu gạo Nadu và Samba.

Iran bàn tán về đấu thầu 30.000 tấn gạo Ấn Độ dự kiến 12/12/2017. Dự kiến đấu thầu này dành cho basmati, và điều này dường như phù hợp với những gì trong những năm gần đây đối với đấu thầu diễn ra trong năm nay (năm qua là gạo từ Ấn Độ và Uruguay/Argentine).

Mua của Philipppines đang tăng, cho dù không có tin chính thức về nhập khẩu MAV 2017, có dòng chảy ngầm nhu cầu từ Philippines, đặc biệt trong thị trường Thái Lan và Việt Nam. Hiện tại, chỉ có thể xem đây là dấu hiệu của những gì sắp tới, và lưu ý giao hàng đỉnh điểm từ tháng 12/2017 - 02/2018.

Bangladesh vẫn là yếu tố quan trọng, khi giao hàng gặp phải ùn tắc cảng. Những người theo dõi thị trường, trong khi lưu ý không giảm giá nội địa Bangladesh, một số áp lực từ thu hoạch tại Bangladesh vẫn dự kiến nhu cầu tích cực trong khu vực tư nhân và G2G, vì cần xây dựng tồn kho chiến lược trước bầu cử, dự kiến vào năm 2018.

Thị trường Thái Lan tuần này ổn định đến thấp hơn. Lượng xuất khẩu phù hợp hỗ trợ Thái Lan, giải tỏa áp lực lên giá nhờ thu hoạch, và hoạt động vẫn còn ít, vì kinh doanh dựa trên những hợp đồng cũ và mua đến tháng 12 duy trì thị trường Thái khá ổn định. Tin Bộ Thương mại Thái Lan tiếp xúc khoảng 200 người mua từ 25 nước cho thấy nỗ lực của Thái Lan hỗ trợ thị trường, đặc biệt gạo thơm, khi một công ty đặt hàng 10.000 tấn jasmine Thái và 4.000 tấn gạo khác. Xuất khẩu 11 triệu tấn hy vọng cho năm 2017 cũng được lập lại trên truyền thông.

Thị trường Pakistan duy trì tình trạng ổn định với giá tăng nhiều hơn, và điều này gây khó cho những nhà xuất khẩu cam kết với giá thấp hơn giá nguyên liệu hiện tại. Tường thuật bán ra bình quân tháng 7-9 (cao hơn 32% ở mức 621.000 tấn trong giai đoạn tháng 7-9/2017 so với 528.000 tấn trong cùng kỳ năm 2016), trong khi thị trường nội địa bàn tán về việc hàng hóa bị giữ lại (không rõ nông dân hay nhà xay xát). Thị trường Pakistan cho thấy xuất khẩu tháng 1-9/2017 là 2 triệu tấn so với 2,69 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2016.

Thị trường Ấn Độ sôi động hơn khi có quá nhiều giá chào từ những nhà xuất khẩu từ khắp Ấn Độ. Giống như những nhà xuất khẩu thúc đẩy bán ra khi giá hấp dẫn hơn, cho dù giảm giá nhiều nhất trong gạo tấm, trong khi giá gạo trắng và gạo đồ ít hơn, đã cho thấy hỗ trợ nhiều hơn, đặc biệt với nhu cầu từ Nepal, Bangladesh và Sri Lanka. Giá gạo tấm vẫn là thước đo quan trọng cho giá và số lượng thời gian tới với hầu hết mọi người dự báo các loại gạo cấp cao hơn giảm ít hơn trong thị trường hiện tại.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI
  Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm
03/11/2017          
Thai 100% B 382 356 555 26 -173
Pakistan 5% d.p. 385 350 435 35 -50
Ấn Độ 5% 390 345 435 45 -45
Mỹ #2/4% LG 550 460 610 90 -60
Uruguay 5% 515 460 655 55 -140