05/03/2018

Tiêu Điểm Thị Trường:

- Đấu thầu Iraq với giá chào tốt nhất từ Thái Lan, 80.000 tấn ở mức $464,90/tấn; giá chào Uruguay được chấp nhận, nhưng có thể không thắng thầu 100%.

- Philippines tiếp tục cho thấy lo ngại về tồn kho NFA giảm và cần tái xây dựng tồn kho.

- Iran thiếu nước dẫn đến chính phủ hạn chế gieo trồng.

- Thị trường Thái Lan tiếp tục hầu như không đổi với việc những nhà xay xát muốn bán ra tồn kho; thị trường yên tĩnh tại Trung Quốc, Philippines, Malaysia, cũng như nhu cầu châu Phi và Trung Đông trong những tuần tới.

- Thị trường Pakistan cho thấy những nhà xay xát giảm giá để thu hút mua trong sự kiện Gulfood - giảm giá dự kiến không kéo dài.

- Thị trường Ấn Độ ổn định với xếp hàng sang Bangladesh và châu Phi hỗ trợ bán ra.

THỊ TRƯỜNG CHÂU Á YÊN TĨNH TIẾP TỤC LÀM CHO THỊ TRƯỜNG YÊN TĨNH VỚI NHU CẦU TRUNG QUỐC VÀ PHILIPPINES DỰ KIẾN THÊM VÀO MUA TRONG NGẮN HẠN:

Philippines bàn tán về tồn kho NFA giảm và nhu cầu tăng tồn kho khẩn cấp, nhưng không có tin đấu thầu NFA hay đấu thầu chính phủ - tư nhân (G2P). Philippines vẫn là triển vọng mua quan trọng liên quan đến nhập khẩu MAV 2017. Tư nhân dự kiến mua các loại gạo cao cấp và thậm chí gạo thơm và gạo đặc chủng và không phải WR 25% thường được NFA mua để tồn kho. Cũng có thảo luận về tương lai thuế nhập khẩu với khuynh hướng thị trường từ bỏ Hạn ngạch Số lượng (QR) nhập khẩu. Thảo luận tập trung vào nhập khẩu tư nhân Số lượng Tiếp cận Tối thiểu (MAV) với thuế 35% cho toàn khu vực ASEAN và mức thuế 40% cho nhập khẩu "nằm trong hạn ngạch" Most Favoured Nations (MFN) từ các nước ngoài ASEAN. Ngược lại thuế nhập khẩu 180% sẽ được áp dụng.

Lượng mưa tại Iran giảm, ảnh hưởng đến cung cấp nước cho trồng lúa. Thiếu nước buộc chính phủ hạn chế hoạt động sản xuất, tác động gieo trồng lúa. Đây có thể là cơ sở để năm nhập khẩu lớn từ Iran. Nhu cầu Iran lớn cũng sẽ thử thách việc ưa chuộng gạo Ấn Độ, với giá chênh lệch. Nhu cầu này sẽ xem xét các nguồn cung khác, như Thái Lan, như trường hợp năm trước, nhưng với việc giá Thai Hom Mali có khuynh hướng cùng giá với basmati Ấn Độ hay basmati Pakistan (hơn $1.000/tấn), nhập khẩu Iran và các nguồn cung và loại gạo nhập khẩu có thể mang đến triển vọng phía trước.

Thị trường Thái Lan tiếp tục khuynh hướng hầu như không đổi với những nhà xay xát và những ai có tồn kho muốn thanh khoản tồn kho. Điều này được hỗ trợ bởi baht Thái giảm tuần này. Cộng đồng xuất khẩu gạo tìm kiếm hỗ trợ từ chính phủ do baht Thái tăng giá, làm cho xuất khẩu khó khăn, với trì hoãn mua từ nông dân, tác động đến thu nhập. Dự báo có quan tâm ngắn hạn từ Trung Quốc, Philippines và thậm chí Malaysia trong ngắn hạn, trong khi trung hạn liên quan đến Trung Đông và châu Phi. Theo truyền thông Thái Lan, đến ngày 06/02/2018, xuất khẩu hơn 1 triệu tấn, với khởi đầu mạnh mẽ trong năm 2018, dự báo mục tiêu xuất khẩu 9,5 triệu tấn.

Thị trường Pakistan cũng bận rộn với việc những nhà xay xát giảm giá trước sự kiện Gulffood. Giá giảm này là hiện tượng ngắn hạn, với tồn kho lớn trong tay, giá dự kiến lại tăng một khi bán ra tăng đến mức hiện tại.

Thị trường Ấn Độ ổn định và các thỏa thuận với Bangladesh vẫn còn nguyên và mang đến dòng chảy ngầm trong khi giao dịch với châu Phi hưởng lợi từ tăng giá trước đây của Thái Lan, Việt Nam và Pakistan, giúp tăng thêm đơn hàng gạo Ấn Độ. Thu hoạch mới dự kiến không diễn ra đến cuối tháng 4-5 năm nay, và hiện tại, giá ổn định đến vững với đủ bán sang Bangladesh và châu Phi để giúp tăng động lực và lượng bán ra.

Triển vọng phía trước không đổi, vụ đông xuân Việt Nam là yếu tố cung cấp quan trọng, theo sau là thu hoạch nhỏ hơn tại Ấn Độ (vụ rabi), Miến Điện (vụ khô) , Thái Lan (vụ hai và vụ mùa). Dự báo nhu cầu từ Philippines (nhập khẩ MAV và NFA) và nhu cầu tăng từ Trung Quốc. Cũng có nhu cầu khác như Malaysia trong khi cũng có nhu cầu từ châu Phi và Trung Đông. Tồn kho giảm tại nước nhập khẩu và vụ cũ Trung Quốc bán ra tăng, có thể ảnh hưởng đến thị trường.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI
  Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm
23/02/2018          
Thai 100% B 410 357 555 53 -145
Pakistan 5% d.p. 390 380 430 10 -40
Ấn Độ 5% 410 370 440 40 -30
Mỹ #2/4% LG 585 438 640 147 -55
Uruguay 5% 560 480 610 80 -50