09/04/2018

Tiêu Điểm Thị Trường:

- Indonesia lại là tiêu điểm, bắt đầu với mua 30.000 tấn từ Ấn Độ với giá bình quân ước tính $450/tấn và một lần nữa bằng container khi nhập khẩu thêm 500.000 tấn gạo nhập vào tháng 6 từ Thái Lan và Việt Nam.

- Thị trường Thái Lan tăng do mua vào để giao hàng sang Malaysia, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản làm cho thị trường vững cùng với cung cấp cải thiện và tâm lý cân bằng trên thị trường; Indonesia mang đến triển vọng trên thị trường với nhu cầu từ châu Phi, Trung Đông và Bangladesh giảm.

- Thị trường Pakistan tiếp tục sôi động với thị trường châu Á tăng.

- Thị trường Ấn Độ cho thấy cải thiện triển vọng cung cấp vì thành công tại Indonesia được xem như dấu hiệu cho xuất khẩu vì Ấn Độ nhắm đến châu Phi và Bangladesh.

- Indonesia là yếu tố tích cực trên thị trường với với đồn đãi và triển vọng mua khi đấu thầu Philippines dự báo sẽ sớm diễn ra, trong khi thị trường hỏi liệu Indonesia sẽ quay lại mua thêm; nhu cầu châu Phi vẫn uể oải, khi Bangladesh và Sri Lanka đang theo dõi thu hoạch, yếu tố quan trọng trong nhập khẩu tương lai.

INDONESIA TIẾP TỤC CHI PHỐI THỊ TRƯỜNG VỚI THỎA THUẬN 30.000 TẤN VỚI ẤN ĐỘ VÀ BÀN TÁN VỀ THÊM 500.000 TẤN:

Thị trường Thái Lan sôi động, với bàn tán gần đây về cung cấp thêm và thậm chí ổn định do tăng giá nhẹ trong những tuần gần đây. Xuất khẩu sang Indonesia, Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản làm cho nhu cầu ổn định. Thị trường Thái Lan cân bằng tốt giữa cung cấp và nhu cầu với nhu cầu Bangladesh giảm, châu Phi và Trung Đông không tăng như năm trước; nhu cầu châu Á là tâm điểm hiện tại ở Thái Lan. Bán sang Malaysia, Trung Quốc, Indonesia và triển vọng từ Philippines và đồn đãi về quan tâm của Indonesia. Có lẽ ấn tượng nhất về Thái Lan là cam kết xuất khẩu được phân bổ như thế nào trong những tháng tới, vì lượng xuất khẩu tốt và không cần vội vã, vì vậy thị trường hiện tại ổn định và vững vàng.

Thị trường Pakistan cao hơn và với việc giá châu Á tăng, cảm giác dễ chịu rằng giá tăng sẽ không ngoài tầm với thị trường. Giá tăng tại hầu khắp châu Á đã mang đến động lực cho Pakistan từ thành công tuần qua tại Indonesia.

Ấn Độ là thị trường tăng nhiệt do thành công tại Indonesia, cho thấy cung cấp bắt đầu cải thiện, và lúc này thị trường Thái Lan, Việt Nam và thậm chí Pakistan tăng quan tâm về Indonesia, trong khi Ấn Độ hướng tới châu Phi và Trung Đông. Với thuận lợi cước vận chuyển, thậm chí nhu cầu Bangladesh là triển vọng thời gian tới, một khi thu hoạch hoàn tất, và nếu có thêm cơ hội để bán vào thị trường có giá nội địa cao hơn.

Indonesia vẫn là yếu tố tích cực trên thị trường với triển vọng mua gây ảnh hưởng lên thị trường châu Á. Indonesia đã đặt hàng 1 triệu tấn, giao hàng vào tháng 6, và chỉ hơn 300.000 tấn đã được giao hàng. Indonesia sẽ tiếp tục mua thêm? Hiện tại, giá, thậm chí tăng giá cho thấy nhập khẩu vẫn là lựa chọn hấp dẫn so với mua nội địa. Dự kiến đấu thầu Philippines, và dường như chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí tư nhân tìm kiếm giao hàng tháng 5 và 6 sang Philippines. Nhu cầu châu Phi vẫn uể oải, giống như Bangladesh và Sri Lanka, đang theo dõi thu hoạch, là yếu tố quan trọng xác định nhập khẩu tương lai. Không thể bỏ qua thị trường nào khi Bangladesh đang trong giai đoạn bầu cử và không thể cho phép tăng giá lương thực. Sri Lanka luôn cho thấy thu hoạch là yếu tố quan trọng. Nhiều người cũng có thể nhìn thấy nhu cầu châu Phi, thậm chí nhu cầu giảm, đang đến chỉ là vấn đề thời gian khi tồn kho đã bán và vì giá nội địa bắt đầu cho thấy chi phí thay thế.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI
  Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm
30/03/2018          
Thai 100% B 422 362 550 60 -128
Pakistan 5% d.p. 420 380 430 40 -10
Ấn Độ 5% 412 388 445 24 -33
Mỹ #2/4% LG 585 458 650 127 -65
Uruguay 5% 522 480 625 42 -103