31/08/2018

- Lễ Eid-al-Adha chi phối thị trường, trong khi Đông Nam Á tiếp tục đối mặt với mưa và trì hoãn giao hàng.

- Thị trường Thái Lan ổn định, vội vã giao hàng sang Indonesia để tránh mưa, thiếu cảng; thỏa thuận thương mại với châu Phi và những nước khác cũng bị tác động, trong khi thị trường nội địa hạn chế do không có cung cấp từ thu hoạch: Nhu cầu dài hạn cũng giảm khi nhu cầu Philippines đã được bảo đảm.

- Thị trường Ấn Độ tích cực do lượng mưa cải thiện, nhu cầu từ châu Phi không thể bù đắp cho nhu cầu từ đầu năm của Bangladesh, Sri Lanka, và gần đây là Indonesia.

- Thị trường Miến Điện bị tác động bởi mùa mưa, làm chậm trễ giao hàng, trong khi giảm giao hàng cả thương mại mậu biên và đường biển.

- Thị trường Pakistan trong trạng thái nghỉ lễ khi lễ Eid al-Adha chi phối thị trường.

- Nhu cầu vẫn là lo ngại trong trung đến dài hạn với hy vọng nhu cầu Trung Quốc, mua nhiều hơn từ Philippines và Indonesia.

MƯA GÂY TRÌ HOÃN THU HOẠCH VÀ GIAO HÀNG TẠI THÁI LAN, MIẾN ĐIỆN VÀ ẤN ĐỘ, TRONG KHI TÌM MUA THÊM ĐỂ HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG TRONG TRUNG ĐẾN NGẮN HẠN:

Thị trường Thái Lan vững vàng, ổn định và do mưa, cung cấp hạn chế. Tin quan trọng đến từ việc vội vã giao hàng sang Indonesia, gặp trở ngại do mưa, thiếu lao động. Cũng có bàn tán về yêu cầu giao hàng trễ, trong khi những nhà xuất khẩu nỗ lực đáp ứng hạn chót hoàn tất xếp hàng vào cuối tuần. Thỏa thuận thương mại sang châu Phi và những nước khác cũng bị ảnh hưởng, trong khi thị trường nội địa hạn chế vì mưa dẫn đến cung cấp hạn chế. Nhu cầu dài hạn giảm vì nhu cầu gần đây từ Philippines phần lớn đã được bảo đảm và chú ý vào giao hàng, đang gặp thách thức.

Thị trường Ấn Độ tăng do lượng mưa cải thiện, bàn tán về rủi ro vụ mùa bị ảnh hưởng bởi tác động tại Nam Ấn Độ do mưa quá nhiều, nhưng tâm lý cung cấp tích cực. APEDA công bố nghiên cứu thị trường gạo basmati, giảm diện tích basmati (giảm 2,7%), trong khi sản lượng non-basmati tăng. Hiện tại, nhu cầu vẫn giảm do nhu cầu châu Phi giảm.

Miến Điện là thị trường bị tác động bởi mưa lớn vì mùa mưa hỗ trợ cho sản xuất, trong khi giao hàng bị trì hoãn. Thương mại biên giới sang Trung Quốc và đường biển sang châu Phi và châu Âu giảm vì thị trường chờ vụ tới trong quý 4 năm 2018.

Thị trường Pakistan trong trạng thái lễ hội Eid al-Ha. Giảm giá cho giao hàng trễ và một số lo ngại về việc bán tháo và những nhà xay xát định giá gạo nguyên liệu như thế nào. Nhu cầu và cạnh tranh là những yếu tố có thể chuyển hướng quan điểm những nhà xay xát. Nhu cầu gạo tấm Trung Quốc ổn định, nhưng không rõ đối với các loại gạo khác. Nhu cầu Đông Phi ổn định, giống như Afghanistan, trong khi Tây Phi và châu Á (bao gồm Bangladesh, và Indonesia) hình thành nhu cầu thời gian tới.

Vẫn còn lo ngại nhu cầu trong trung đến dài hạn với nhu cầu Trung Quốc giảm và bị tác động bởi CNY giảm giá, cũng như giá nội địa giảm và cơ chế thuế nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu. Hy vọng mua nhiều hơn từ Philippines và Indonesia, nhưng đề xuất nhập khẩu. Kinh tế toàn cầu và thị trường tiền tệ biến độn làm cho người mua thận trọng.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI
  Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm
24/08/2018          
Thai 100% B 395 380 435 15 -40
Pakistan 5% d.p. 395 375 425 20 -30
Ấn Độ 5% 390 410 420 -20 -30
Mỹ #2/4% LG 535 540 540 -5 -5
Uruguay 5% 522 500 620 22 -98