10/02/2017

Ngày 23/12/2016 vừa qua, Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành công văn số 2857 về các thông tin liên quan đến đoàn khảo sát của AQSIQ. Kèm theo đó là văn bản từ phía Trung Quốc về việc công bố 22 doanh nghiệp sản xuất chế biến gạo của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Công văn số 2857 về các thông tin có liên quan đến đoàn khảo sát AQSIQ.

Văn bản tiếng Trung Quốc về việc công bố 22 doanh nghiệp sản xuất chế biến gạo của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Văn bản dịch sang tiếng Việt về việc công bố 22 doanh nghiệp sản xuất chế biến gạo của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

(Nguồn: Cục BVTV)