22/02/2011

(VFA) - Ngày 22/02/2011, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo quy trình đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo, theo đó thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần với hồ sơ đăng ký gồm Văn bản đề nghị đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo, Hợp đồng xuất khẩu gạo, Báo cáo tồn kho, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo và các giấy tờ khác (nếu có).

Quy trình đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo này có hiệu lực từ ngày 01/03/2011.

Mẫu Báo Cáo

Quy Trình Đăng Ký Hợp Đồng.

(Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam)