Căn cứ văn bản số 164/CBTTNS-CN ngày 26 tháng 02 năm 2019, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức đoàn đi Manila, Philippines nhằm mở cửa thị trường và kết nối xuất khẩu Nông sản, do Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT làm trưởng đoàn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kính mời Các Đơn vị Hội viên tham gia đoàn nội dung cụ thể sau:

  1. Thời gian: Từ ngày 20/03 – 23/03/2019.
  2. Địa điểm: Manila, Philippines.
  3. Thành phần: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị quản lý có liên quan của Bộ (Vụ Kế hoạch và các Cục: Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Thú y, Bảo vệ thực vật); Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á – châu Phi) cùng một số doanh nghiệp tham gia chương trình giao thương.
  4. Nội dung:

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương của Philippines về việc thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản hai nước.

- Tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp hai nước để giao thương về xuất nhập khẩu gạo và nông sản.

  1. Lịch trình, chương trình làm việc, phiếu đăng ký: xem file đính kèm.
  2. Kinh phí: Chi phí tham gia Đoàn công tác bao gồm tiền ăn, ở và đi lại,… do đơn vị cử người tự chi trả.

Đơn vị tham gia Đoàn công tác chủ động tài liệu giới thiệu với đối tác; có báo cáo kết quả và kiến nghị sau chuyến đi.

Đề nghị quý Đơn vị gửi Phiếu đăng ký theo mẫu kèm theo về Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hạn đăng ký 07/03/2019 thông qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Fax: 028. 62983490; Điện thoại: 028. 62983497/98.